Пребарувајте низ нашите производи

Начин на плаќање

Начин на плаќање


Цените на сите производи во салоните на Југоекспорт Стил и на нашата веб адреса: www.jugoexport.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ. Сите цени на нашиот веб сјат се изразени со попусти за 100% авансно готовинско плаќање. Доколку се одбере друг начин на плаќање тогаш Југоекспорт Стил го задржува правото на корекција на попустот.

Југоекспорт Стил го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

Секој клиент на Југоекспорт Стил Е-Shop апликацијата може да избере еден од следниве начини на плаќање:

 1. Капар - картичка online
 2. Картичка online
 3. Про-фактура / Жиро смета

Нашата жиро сметка за плаќање во МКД е следна:

Фирма: Југоекспорт Стил ДОО експорт-импорт Скопје 

Адреса: Кеј 13 Ноември 2/6-22, 1000 Скопје

Даночен број: MK4030991226371

Матичен број: 4281365

Купување со платежна карта

Купувањето можете да го остварите со следните платежни картички, издадени од било која банка:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • American Express (само во продажен салон)
 • Dinners Club International


Купување на рати

За своите ценети клиенти, Југоекспорт Стил овозможува и купување на рати во сите свои салони. Купувањето на рати е возможно со кредитните картички на НЛБ Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопје, и Диннерс Клуб Интернационал. Цените на артиклите за плаќање на рати остануваат непроменети, нивелација има само на попустите во зависност од бројот на ратите. Следната табела ги прикажува правилата:

 

 • Транспорт и монтажа

  Низ цела Македонија

 • Безбедно плаќање

  100% заштита

 • 24/7 отворени

  Нарачајте во било кое време