Пребарувајте низ нашите производи

Рекламации

Рекламации


Во моментот на прием на производот/ите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентувални надворешни оштетувања на производот/ите. Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број од салонот од кој производот е купен и кај лицето кое ја врши испораката, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производот/ите нема да бидат прифатени.

Заедно со приемот на артиклите добивате и фактура-испратница, која сте должни да ја потпишете.

Секој производ, купен од салоните на Југоекспорт Стил, има соодветен гарантен лист и гарантен рок одреден од производителот. Гаранцијата нема да важи доколку:

·        Не e приложен доказот за купување (фискална сметка или Фактура-испратница)

·        Има обиди за поправка на производот од неовластени сервиси

·        Има оштетувања или дефекти настанати при неправилна употреба на производот

·        Има физички оштетувања на производот

Во случај на рекламација на даден производ, ве молиме на нашиот емаил: claim@jugoexportstil.com.mk да ги испратите следниве фотографии:

·        Фотографија од целиот производ

·        Фотографија од пакувањето (доколку истото го имате)

·        Копија од купопродажниот документ (заклучница)

·        Фотографија од местото на оштетување или проблематичниот дел

·        Опис за видот на рекламација

Нашите стручни лица во рок од 7 дена ќе ве контактираат со евентуалните понатамошни чекори во врска со истата рекламација.

  • Транспорт и монтажа

    Низ цела Македонија

  • Безбедно плаќање

    100% заштита

  • 24/7 отворени

    Нарачајте во било кое време