Пребарувајте низ нашите производи

Транспорт и монтажа

Транспорт и монтажа


Југоекспорт Стил располага со сопствени тимови на транспорт и монтажа. Фирмата нуди транспорт и монтажа на своите клиенти низ цела Македонија. Транспортот и монтажата на нашите производи се изведува од две посебни екипи, и за истото се закажува термин. Испораката на производи во градови надвор од Скопје низ Македонија се врши со однапред испланирани термини. На своите клиенти Југоекспорт Стил нуди можност и организирање на карго достава.

Транспорт

Транспортот на производите се врши низ цела Македонија и истиот е бесплатен (види услови подоле). Транспортот на производите се врши до финалната дестинација, до просториите на клиентот. Транспортот на производите е бесплатен, доколку:

·       Вредноста на производите вкупно е поголема од 10,000 МКД.

·       Локацијата за испорака е достапна за товарни возила.

·       Производите се носат до 3ти кат.

·       Во случај испораката да е над 3ти кат, истата испорака е бесплатна, доколку просториите располагаат со лифт/товарен лифт и истите производи можат да се внесат во товарен лифт.

Во случај горенаведените услови да не се исполнети, тогаш за транспорт се наплаќа 1,000 МКД и 200 МКД од кат (за секој кат над 3ти).

Монтажа

Монтажата на производите се врши низ цела Македонија и истата е бесплатна доколку се исполнети следните услови:

·        Вредноста на производите вкупно е поголема од 10,000 МКД.

·     Монтажата е предвидена и означена за даден продукт (кај секој продукт на нашата веб страна е означено дали следува монтажа).

  • Транспорт и монтажа

    Низ цела Македонија

  • Безбедно плаќање

    100% заштита

  • 24/7 отворени

    Нарачајте во било кое време